• De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.

 

 • Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in/binnen een straal van 10m van de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.

 

 • De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder, indien herstel/reiniging niet mogelijk is worden er nieuwe materialen gekocht, dit wordt ook 100% doorgerekend aan de huurder zonder minprijs van voorafgaande slijtage. Bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van een nieuwe materialen 100% worden doorgerekend aan de huurder.

 

 • Bij dreigend noodweer dient de tent/springkasteel geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de materialen te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van hevige wind of storm dient de tent/opblaasartikelen te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.

 

 • Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden, alle kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder.

 

 • Het verhuurcontract kan eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden.

 

 • Wie huurt gaat automatisch akkoord met alle voorwaarden opgesteld door Partyrent Arne, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.

 

 • Facturen worden via email of per post verzonden. De betaling dient binnen de 14 dagen te gebeuren na factuurdatum.

 

 • Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Tongeren.

 

 • De huurder is vanaf het moment van plaatsing verantwoordelijk voor de gehuurde materialen.

 

 • In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of de politie, zal de huurder instaan voor de uitvoering van de maatregelen en voor de kosten hieraan verbonden.

 

 • De verhuurder behoudt het recht om bij slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren.